Ieškome socialinių inovatorių, socialinio verslo kūrėjų

Investicinės galimybės ir ekspertinė pagalba socialinius verslus kuriantiems Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse

NVO Avilys, bendradarbiaudamas su „Verslia Lietuva“, įgyvendina socialinio verslo iniciatyvų skatinimo projektus Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse, finansuojamus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis. Projektais siekiama „įjungti poveikį“ – paskatinti paveikių, tvarių socialinių verslų kūrimąsi Lietuvoje ir padėti savivaldybėms aktyviau perduoti viešųjų paslaugų teikimą socialiniams verslams.

NVO Avilys kviečia socialinius inovatorius dalyvauti programoje ir pasinaudoti iki 15 tūkst. eurų socialinio verslo skatinimo krepšeliu, kuris skirtas papildomoms konsultacijoms ir veiklos vykdymui reikalingai įrangai įsigyti.

6 mėnesių programa apima
  • socialinių inovacijų kūrimo procesą, socialinio verslo koncepto kūrimą;
  • investicinių planų sudarymą;
  • gebėjimų paslaugas teikti viešajam sektoriui gerinimą;
  • socialinio verslo kūrėjų bendruomenę;
  • papildomas individualias konsultacijas, atsižvelgiant į individualius socialinio verslo poreikius.

Programa apima reikiamos įrangos įsigijimą, mentorystę, individualias konsultacijas ir bendrus mokymus, susitikimus.

6 mėnesių programa apima

Dalyvių atranka bus vykdoma atsižvelgiant į dalyvių motyvaciją kurti socialinį verslą, pristatomą socialinio verslo idėjos potencialą. Taip pat iniciatyva turi atitikti formaliuosius programos kriterijus:

  • socialinis verslas, nepriklausomai nuo juridinio statuso, registruotas Klaipėdos arba Panevėžio apskrityje;
  • organizacija yra jaunas verslas – registruotas ne ilgiau, kaip prieš vienerius metus, arba bus įregistruota naujai gavus dalyvavimo programoje patvirtinimą;
  • dalyvis yra informuotas, kad gaus ne tik ekspertinę pagalbą, bet ir iki 7 tūkst. eurų paramą reikalingai įrangai įsigyti, prisidėdami ne mažesniu kaip 15 proc. įnašu.
Registracija vyksta iki liepos 7 d.
Kilus klausimų ar norint teikti paslaugų pasiūlymus savivaldybėms – kviečiame susisiekti

Projektai yra finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis (Socialinio verslo iniciatyvų skatinimas Panevėžio apskrityje (Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0011); Socialinio verslo iniciatyvų skatinimas Klaipėdos apskrityje (Projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0010)).Projektus įgyvendina VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su partneriais „NVO aviliu“, „Geri norai“ bei Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutu.