NVO Avilio įgyvendinti projektai

Vykdomi arba pasibaigę projektai, kuriais yra siekiama skatinti socialines inovacijas ir socialinį verslą Lietuvoje

Vykdomi projektai

Aktualių vykdomų projektų nėra

Įgyvendinti projektai

Projektas „Socialinio verslo iniciatyvų skatinimas Klaipėdos apskrityje“

Įgyvendinimo laikotarpis 2020.03 – 2022.05. Projektu buvo siekiama skatinti naujų socialinių verslų kūrimąsi Klaipėdos apskrityje, padedant jiems įsigyti reikiamą įrangą, teikiant konsultacijas verslo vystymo klausimais. NVO Avilys, kaip projekto partneris, dirbo su 5 naujai veiklą pradedančiais socialiniais verslais.

Projektas „Socialinio verslo iniciatyvų skatinimas Panevėžio apskrityje“

Įgyvendinimo laikotarpis 2020.03 – 2022.05. Projektu buvo siekiama skatinti naujų socialinių verslų kūrimąsi Klaipėdos apskrityje, padedant jiems įsigyti reikiamą įrangą, teikiant konsultacijas verslo vystymo klausimais. NVO Avilys, kaip projekto partneris, dirbo su 5 naujai veiklą pradedančiais socialiniais verslais.

Projektas „Smulkaus verslo konsultavimas Zarasuose“

2019.01 – 2020.04 buvo įgyvendintas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Smulkaus verslo konsultavimas Zarasuose“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-07-0008. Projekto tikslas – suteikti reikiamas kompetencijas ir žinias naujai veikiančio verslo (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) subjektams Zarasuose. To bus pasiekta dirbant su 10 jauno verslo subjektų asmeniškai ir grupėse.

Tikslas susijęs su 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslu. Daugiau informacijos apie projektą: info@socialinisverslas.lt