Poveikio matavimas savivaldybėse

Efektyvi priemonė perduodant socialiniams partneriams teikti viešąsias paslaugas

Poveikio matavimas gali būti reikšmingas instrumentas, leidžiantis savivaldybėms efektyviau planuoti ir valdyti siekiamus rezultatus ir skirtingoms sritims numatomus resursus. Tai gali būti efektyvi priemonė perduodant socialiniams partneriams teikti viešąsias paslaugas. Savivaldybės apsibrėžusios siekiamus poveikio rodiklius ir turinčios poveikio matavimo instrumentus, gali objektyviai vertinti, kokį poveikį kitoks paslaugų teikimas sukuria.

Savivaldybių poveikio pirkimai

Poveikio matavimas savivaldybėse gali būti pritaikomas:

  • Savivaldybių planavimo dokumentuose ir pavaldžių įstaigų ar teikiančių paslaugas socialinių partnerių ataskaitose – kaip įrankis siekiant įvertinti taikomų priemonių efektyvumą, tinkamą resursų panaudojimą. Taip pat labai aiškiai apibrėžiant kokio poveikio taikomomis intervencijomis yra siekiama.
  • Projektinio ar kito finansavimo atveju – remiantis poveikio rodikliai galima apibrėžti finansuojamas sritis, finansavimo prioritetus.
  • Poveikio pirkimai – įgyvendinant kitokio tipo pirkimų modelį, kurio pagrindu perkamos ne priemonės (veiklos), o pozityvus poveikis tikslinei grupei.

Poveikio matavimo metodika

kviečiame susipažinti su pagridniniais poveikio matavimo savivaldybėse principais

Savivaldybės

pritaikiusios poveikio matavimo metodiką
Vilniaus miesto savivaldybė

Problema: Vilniaus miesto savivaldybėje, tiksliniai vaikai nesulaukia reikiamos pagalbos iš savo artimos aplinkos, kadangi tėvai/ globėjai negeba savalaikiškai pamatyti problemų, negeba atpažinti vaiko poreikių, nemotyvuoti priimti paslaugas ir keisti savo elgseną, organizuoti vaikui pagalbą.

Tikslinė grupė: vaikai nuo 12 metų amžiaus, gyvenantys Vilniaus mieste, kurie susiduria su iššūkiais – sistemingas mokyklos nelankymas, pakartotinai daro administracinius nusižengimus, kelia grėsmę savo ir ar aplinkinių žmonių sveikatai ar gyvybei ir tėvai, globėjai (vaiko įstatyminiai atstovai) negeba užtikrinti vaiko poreikių, stokoja socialinių įgūdžių.

Siekiamas poveikis: Vilniaus mieste yra sukurtas veikiantis mechanizmas, kuris užtikrina, kad tiksliniai vaikai gali augti saugioje artimoje aplinkoje, atliepiančioje vaiko poreikius.

Rezultatų apibendrinimas
Kauno rajono savivaldybė

Problema: Kauno rajono savivaldybėje yra nepakankamas ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas.

Tikslinė grupė: Tėvai, auginantys ikimokyklinio amžiaus vaikus Kauno rajone ir negaunantys tradicinių ikimokyklinio ugdymo paslaugų.

Siekiamas poveikis: Iki 2025 m. Kauno rajono savivaldybėje nebėra 2 metų amžiaus vaikų laukiančių ikimokyklinio ugdymo eilėje.

Rezultatų apibendrinimas
Kėdainių rajono savivaldybė

Problema: Kėdainių rajono savivaldybės vidutinio amžiaus gyventojai yra mažai fiziškai aktyvūs (iki 5 proc.), kadangi fizinio aktyvumo veikla nėra suprantama kaip poilsio ir psichikos sveikatos gerinimo alternatyva, žmonių nepasiekia informacija apie prieinamumą ir turinį, užsiėmimų laikas nėra suderintas su tikslinės grupės poreikiais, trūksta alternatyvių formų.

Tikslinė grupė: Tikslinei grupei priklauso apie 22 tūkst. rajono gyventojų. Tai vidutinio amžiaus dirbantys (25–60 m.), žmonės, kurie nesinaudoja savivaldybei pavaldžių įstaigų arba socialinių partnerių teikiamomis fizinio aktyvumo paslaugomis.

Siekiamas poveikis: Iki 2026 metų Kėdainių savivaldybėje 15 proc. tikslinei grupei priklausančių žmonių naudojasi savivaldybėje teikiamomis fizinio aktyvumo paslaugomis

Rezultatų apibendrinimas
Anykščių rajono savivaldybė

Problema: Anykščių rajono savivaldybės kaimiškose vietovėse trūksta kultūros, švietimo, socialinių paslaugų ir inovatyvių paslaugų, kadangi savivaldybė neišsako poreikio trūkstamoms paslaugoms ir yra ribotai atvira bendradarbiauti su socialiniais partneriais, savivaldybėje trūksta gerųjų bendradarbiavimo praktikų.

Tikslinė grupė: Socialiniai partneriai, kurie galėtų kurti/ teikti, planuoja kurti/ teikti arba kuria/ teikia socialines, kultūros ir švietimo paslaugas, kaimiškose teritorijose.

Socialiniai partneriai – tai tiek Anykščių savivaldybės teritorijoje registruoti, tiek visoje Lietuvoje (siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą). Esant vienodo lygmens pasiūlymams, pirmenybė teikiama Anykščių savivaldybės teritorijoje registruotiems.

Siekiamas poveikis: Anykščių rajono savivaldybėje  25 %  išaugusi:

– socialinių, švietimo, kultūrinių ir kitų teikiamų paslaugų kokybė,

– socialinių partnerių – paslaugų tiekėjų skaičius

ir atitinkamai –  paslaugų gavėjų skaičius.

Rezultatų apibendrinimas
Visagino miesto savivaldybė

Problema: Visagino miestas nėra patrauklus gyventi jauniems žmonėms baigusiems mokslus ir jaunoms šeimoms, kadangi mieste didžiąja dalimi vartojama tik rusų kalba, trūksta informacijos apie darbo galimybės ir kitas mieste teikiamas paslaugas, trūksta kokybiškų paslaugų, ypač medicinos paslaugų, nepatraukli gyvenamoji infrastruktūra.

Tikslinė grupė: Jauni žmonės didžiuosiuose miestuose baigę mokslus (22-35), mato vertę gyventi “žalioje” aplinkoje.

Siekiamas poveikis: Iki 2030 m. tikslinei grupei priklausančių gyventojų skaičius išauga 10 proc.

Veiklos įgyvendinamos pagal projektą “Sumani visuomenė: poveikiu grįstas socialinių inovacijų kūrimas”, finansuotą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos