VI pamoka

Pamokos tema: Socialinio verslo plano pristatymas bendruomenei

Pamokos uždaviniai:

# Suformuoti mokinių supratimą, kiek pristatymas bendruomenei yra reikšmingas socialinio verslo sėkmei.

# Informuoti kuo daugiau asmenų apie pradedamą socialinio verslo projektą.

# Sudaryti sąlygas mokiniams pajusti bendrumo jausmą konkrečios socialinio verslo idėjos gyvendinimo kontekste.

Ugdomi mokinių gebėjimai ir savybės:

# organizuotumas

# kūrybiškumas

# viešo kalbėjimo gebėjimai

# bendravimo su žmonėmis įgūdžiai

# lyderystė

Bendros pastabos

Ši pamoka labai specifinė – tai pamoka, kurioje ugdymo procesas susilieja su realios praktinės veiklos formomis. Šiai pamokai-renginiui prireiks tam tikro išankstinio pasirengimo – turi būti parengti ir išsiųsti kvietimai renginio svečiams, informacija apie jį išplatinta mokykloje. Pranešimus pristatymui kai kurie mokiniai parengia, atlikdami 5 pamokos namų darbus. Rekomenduotina, kad pristatymui būtų skirta paskutinė tos dienos pamoka. Taip pat pristatymas gali būti integruotas į kitą mokykloje vykstantį renginį ar mugę. Pristatymo metu susirinkusius galima pakviesti įsigyti mokinių komandos sukurtą produktą arba paslaugą.

Pamokos eiga:

I. Atvyksta pakviestieji asmenys ir užima jiems skirtas vietas.

Pasiūlymas projekto „Sveikatos fabrikas“ pristatymui

Į renginį reikėtų pakviesti mokyklos administracijos vadovus, kitus mokytojus, kitų klasių moksleivius, vietos verslo (farmacijos, prekybos), savivaldybės, žiniasklaidos atstovus. Būtų puiku pakviesti socialinio verslo, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su socialinę atskirtį patiriančiais, ypač senyvo amžiaus, asmenimis, atstovų. Būtų puiku, jei renginyje aplankytų ir žmonės, į kuriuos orientuoti socialiniai pradedamo projekto tikslai (vieniši, senyvi žmonės).

Mokytojas visus pasveikina ir trumpai supažindina su socialinio verslo mokymu, kviečia susirinkusius asmenis geranoriškai bendradarbiauti vykdant projektą.

Renginį rekomenduojame pradėti nuo trumpo (iki 15 minučių) socialinio verslo modelio pristatymo. Geriausia būtų, jeigu jį rengtų ir pristatytų patys moksleiviai. Taip pat būtų labai naudinga, kad mokiniai pristatytų savo požiūrį, kodėl socialinis verslas gali būti naudingas visuomenei ir vietos bendruomenei, pateiktų keletą pamokose aptartų socialinio verslo pavyzdžių.

Mokiniai padaro trumpą socialinio verslo idėjos pristatymą (geriausia jei vienu metu idėją pristatytų ne daugiau kaip 2 mokiniai), kuris turi būti kūrybiškas, pagal galimybę įtraukiantis auditoriją (pavyzdžiui pristačius problemą mokiniai paklausia auditorijos kiek iš jų yra su ja susidūrę ir kaip ją mato). Trumpas idėjos pristatymas turi trukti ne ilgiau kaip 5 minutes, kad būtų išlaikytas auditorijos dėmesys, naudojantis vizualiniais sprendimais (skaidrėmis arba kūrybiškais piešiniais). Pristatymo metu mokiniai auditorijai kūrybiškai turi atsakyti į žemiau pateiktus klausimus:

  • socialinio verslo pavadinimas;
  • socialinė ar aplinkosauginė problema, kurią norima spręsti ir kodėl ji yra aktuali;
  • iki tol taikyti sprendimai ir kodėl jie nepasiteisino;
  • sprendimas – modelis, kuris yra sukurtas siekiant spręsti problemą;
  • naudos gavėjas – į kokią grupę nukreiptas sprendimas (pvz. gyvūnai, vyresnio amžiaus žmonės, kt.);
  • klientas – kas mokės už prekę ar paslaugą ir kiek ji kainuos;
  • komanda, kuri įgyvendina sprendimą ir komandos narių kompetencijos;
  • įgyvendinimo planas.

Mokytojas ir mokiniai atsako į susirinkusių asmenų klausimus. Paskelbiama apie projekto vykdymo pradžią.

Pristatymas baigiamas laisvu susirinkusiųjų ir projekto dalyvių bendravimu (jo aplinkai tiktų simbolinės vaišės (kava, arbata). Galima svečiams išdalinti projektą simbolizuojančių atributų. Neformalaus bendravimo etapą reikėtų išnaudoti kontaktų užmezgimui, būtų šaunu, jei projekto vykdytojams pavyktų duoti interviu vietos žiniasklaidos priemonių atstovams.

Pasiūlymas projekto „Sveikatos fabrikas“ pristatymui

Neformalaus bendravimo metu svečius galima pavaišinti įvairių vaistažolių arbata iš skirtingos spalvos puodelių ir paprašyti atspėti, kurios spalvos puodeliuose, kokios vaistažolės. Geriausiai atspėjusiam svečiui įteikiama dovana – jam labiausiai patikusios arbatos vaistažolių pakuotė.

 

Pasiūlymas projekto „Draugystė“ pristatymui

Paprašyti svečių ant išdalintų lapelių užrašyti tinkančius marškinėlių dekoravimui gražius žodžius, kurie skatintų draugystę. Gražiausių žodžių autoriui įteikti atviruką/kuponą, su kuriuo jis galės atsiimti marškinėlius, papuoštus tuo užrašu, kai jie iš tiesų bus pagaminti.