VII pamoka

Pamokos tema: Darbai atlikti. Ko išmokome?

Pamokos uždaviniai:

# Įtvirtinti per visą pamokų ciklą kauptas žinias apie socialinį verslą.

# Aptarti ir apibendrinti patirtį, įgytą vykdant socialinio verslo projektą.

Ugdomi mokinių gebėjimai ir savybės:

# analitinis mąstymas

# pastabumas

# kritiškumas

Bendros pastabos

Tai baigiamoji ciklo pamoka, kurią vedant verta atsižvelgti į tai, kad nuo ankstesnių ciklo pamokų praėjo nemažai laiko. Vykdant kai kuriuos ilgiau trunkančius projektus verta pasvarstyti, ar nederėtų surengti tarpinės apibendrinamosios pamokos, pavyzdžiui,  projektui įpusėjus.

Pamokos eiga:

I. Apibendrinimo pamokoje sukuriama neformali aplinka, pageidautina, kad mokiniai klasėje susėstų ne įprastai, o ratu. Mokytojas padėkoja visiems dalyviams, trumpai apibendrina nuveiktus darbus ir pasiūlo mokiniams pasikalbėti apie įgyvendintą projektą ir jo metu sukauptą patirtį. Mokytojas paprašo mokinių atsakymus į klausimus, užfiksuotus dienoraštyje.

Klausimai aptarimui:

  • Ką pavyko sukurti? Kuo didžiuojamės?
  • Kas nepavyko taip, kaip buvo planuota? Kodėl?
  • Kaip sekėsi praktikoje pritaikyti teorines žinias apie socialinį verslą? Kas praktikoje skyrėsi nuo teorijos?
  • Kaip socialinio verslo kūrimas skiriasi nuo tradicinio verslo modelio kūrimo?
  • Ar norėtumėte kurti socialinį verslą ateityje arba individualiai ar komandoje tęsti pamokų metu pradėtą projektą? Ką tobulintumėte?

Svarbu užtikrinti, kad pokalbyje dalyvautų ne tik projekto lyderiai, bet ir visas kitas funkcijas atlikę mokiniai.

Apibendrinamąją pamoką, jei įmanoma, vertėtų užbaigti trumpais projekto partnerių, mokyklos aplinkoje veikiančių socialinio verslo ir socialinių grupių, į kurias buvo orientuotas socialinio verslo projektas, atstovų pasisakymais.

II. Kiekviena grupė, priklausomai nuo atsakomybių, parengia socialinio verslo projekto vykdymo ataskaitą. Atsako į klausimus:

  • Kaip sekėsi dirbti grupėje?
  • Kokios buvo kiekvieno iš narių atsakomybės ir kaip sekėsi jas įgyvendinti?
  • Kaip sekėsi bendradarbiauti su kitomis grupėmis? Kaip vyko darbo tarp grupių koordinavimas?
  • Kokių pagrindinių rezultatų pavyko pasiekti? Kokį socialinį ar aplinkosauginį poveikį komanda sukūrė?

Tuo metu projekto vadovas, surinkęs informaciją iš kitų grupių, užpildo bendrąją projekto ataskaitą